En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

Denominació social:
Etna Viatges
 
Número d'identificació fiscal:
B-17927070
 
Domicili social:

Carrer del Vilar 12
17300 Blanes
 
Correu electrònic:
adm@etnaviatges.com
 
Telèfon:
972 35 86 43
 
Dades d'inscripció en el registre mercantil:
Etna Viatges, societat limitada constituïda a Girona, l'any 2006, per Escriptura Pública nombre Viatges Etnia Blanes XXI, davant el notari Carlos Manuel Parejo-Merino Parejo, de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya.
 
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el tom 2529, foli 72 i fulla GI-42799, inscripció 1
 
Dades relatives a l'autorització administrativa prèvia per a l'exercici de l'activitat:
Activitats pròpies de les agències minoristes.
 
 
Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Etna Viatges amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d'aquest avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
 
El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Etna Viatges i l'usuari.
 
L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.
 
El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

__________________________________________________

 

Contacte

Adreça:

Etna Viatges
Mossèn Jaume Arcelòs, 24 Baixos B, C.P.17300 Blanes, Girona, Spain

Telèfon:

+34 972 358 643

 

E-mail:

adm@etnaviatges.com

 

Formulari de contacte.

 

Consell de la setmana

Viatja si tens l'oportunitat! 

Sortides en Grup

Xarxes socials:

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Viatges Etnia Blanes XXI SL